HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť [01:32:57]1st part [01:32:57]

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

52nd Bratislava Music Festival Closing Concert

Sunday 4 December, 2016,  7.00 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Záverečný koncert 52. ročníka BHS

4. 12. 2016 o  19:00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Na premiére Vojnového requiem britského skladateľa Benjamina Brittena v roku 1962 pri príležitosti znovuvysvätenia katedrály v Coventry zničenej Hitlerovými leteckými útokmi, sa mali pôvodne stretnúť sólisti troch krajín – Ruska (Galina Vyšnevskaja), Nemecka (Dietrich Fischer-Dieskau) a Anglicka (Peter Pears). Galina Vyšnevskaja sa však z politických dôvodov na premiére nemohla zúčastniť (realizovala len prvú nahrávku diela v Kingsway Hall v Londýne v januári 1963 v produkcii vydavateľstva DECCA), a tak sa premiéry napokon ujala Heather Harper. Jeden z najvýznamnejších svetových dirigentov James Conlon, ktorý sa do Bratislavy vracia po vyše štvrťstoročí, nadväzuje na želanie skladateľa. Sólistické party budú na záverečnom koncerte 52. BHS interpretovať ruská sopranistka, anglický tenorista a nemecký barytonista so Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom v diele emocionálnej sily a filozofickej hĺbky.

War similarly to love is one of the immortal, but also the saddest topics for art. At the premiere of the War Requiem by the British composer Benjamin Britten in 1962, which took place for the consecration of the new Coventry Cathedral, built on the place of the original one, which was destroyed by Hitler, soloists of three countries – Russia (Galina Vyshnevskaya), Germany (Dietrich Fischer-Dieskau) and England (Peter Pears) – should have met in an expression of the desire of the composer for the reconciliation. However, due to political reasons Galina Vyshnevskaya was not allowed to participate in the premiere (she was permitted to realize the first recording of the work in Kingsway Hall in London in January 1963 produced by the label DECCA), so the premiere was sung by Heather Harper. One of the most significant world conductors James Conlon, who returns to Bratislava after a break longer than 25 years, follows the composer’s desire and at the closing concert of the 52nd BMF the solo parts will be rendered by Russian soprano, English tenor and German baritone with the Slovak Philharmonic and Slovak Philharmonic Choir in the work abounding in emotional power and philosophical depth.

  • VideozáznamVideorecording
  • Václav FrkalVáclav Frkal zvuksound, svetlálights, Václav Frkal ml.Václav Frkal ml. kamerycamera, striheditor, Peter GondaPeter Gonda technická spoluprácaIT supervisor, Marek PiačekMarek Piaček réžiavideo director, postprodukciapost-production
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2016A Slovak Philharmonic Production © 2016

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter