HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť [01:33:48]1st part [01:33:48]

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

Slovak State Philharmonic Košice

Thursday 24 November, 2016,  7.00 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Štátna filharmónia Košice

24. 11. 2016 o  19:00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Dvořákovo Stabat mater, op. 58, ktoré vzniklo pod dojmom úmrtia jeho troch detí, je nielen mimoriadne sugestívnym zhudobnením textu Jacopone da Todiho (1230–1306) o utrpení matky, ktorej syn zomiera na kríži, ale je tiež nadčasovou výpoveďou o ľudskom zármutku a nádeji. Charakteristickou črtou skladby je neobyčajne ušľachtilý, myšlienkovo závažný hudobný prejav bez povrchných efektov. Prednosťou tejto partitúry je zvuková krása a účelné spojenie ľudských hlasov s mäkkými, ale sýtymi orchestrálnymi farbami. Hoci text oratória vypovedá o tienistých stránkach ľudského bytia, celkové vyznenie diela je – a to je pre Dvořáka typické – skôr pozitívne, prinášajúce vieru v život.

Dvořák’s Stabat mater, Op. 58, written after the death of the composer’s three children, is not only an exceptionally impressive setting of the text by Jacopone da Todi (1230–1306) depicting the suffering of the mother whose son is dying on the cross, but also a timeless utterance about human grief and hope. The piece is distinctive for unusually delicate and intellectually serious musical rendering missing any superficial effects. The quality of the score is set by its beautiful sound and purposeful juncture of human voices with soft but rich orchestral colours. Although the oratorio text depicts the dark sides of human life, the overall impression is – typically for Dvořák – mostly positive, bringing the faith in life.

  • VideozáznamVideorecording
  • Václav Frkal ml.Václav Frkal ml. svetlálights, zvuksound, Marek PiačekMarek Piaček kamerycamera, striheditor, postprodukciapost-production, Peter GondaPeter Gonda technická spoluprácaIT supervisor, Renáta BeličováRenáta Beličová réžiavideo director
  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2016A Slovak Philharmonic Production © 2016

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter