HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť 1st part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

2. časť 2nd part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

Schnittke, Szymanowski, Beethoven

Friday 5 June, 2015,  7.00 PM
Serie A/B – Symphonic-Vocal Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Schnittke, Szymanowski, Beethoven

5. 6. 2015 o  19:00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

V roku 1994 natočil ruský režisér Jurij Kara film Majster a Margaréta podľa rovnomennej literárnej predlohy Michaila Bulgakova. Hlbinným zdrojom námetu a spracovania je goetheovská vízia Mefista. Jednou zo silných stránok tohto diela ja filmová hudba Alfreda Schnittkeho. Mystické námety boli pre tohto autora vždy lákavé a inšpiratívne. Karol Szymanowski bol z hľadiska hudobnej rétoriky vo svojej dobe osamelým bežcom. Tiež rád vyhľadával mystiku a exotiku, ale dokázal konať aj na pragmatickej úrovni – napríklad v jeho extrémne náročných koncertantných dielach. Osobnosť Johanna Wolfganga Goetheho stála aj pri zrode scénickej hudby Ludwiga van Beethovena ku hre Egmont. Dnes žije najmä vďaka slávnej predohre, obsahuje však viacero vynikajúcich čísel.

  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter