HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť 1st part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

Organ Recital II – János Palúr

Sunday 1 March, 2015,  4.00 PM
Serie O – Organ Concerts, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Organový recitál II – János Pálúr

1. 3. 2015 o  16:00 h
O – Organové koncerty, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Hoci chrámová hudba nebola pre Felixa Mendelssohna Bartholdyho prvoradým centrom pozornosti, séria jeho Organových sonát ho prezentuje ako autora, ktorý sa v tomto náročnom teréne pohyboval úplne sebaisto. Maďar Dezsö Antalffy–Zsiross bol naopak jednou z profilujúcich osobností organovej interpretácie v Európe. Niekoľkokrát vycestoval do USA, kde napokon aj vo veku 60 rokov zomrel. Tamojšiu hudbu však majstrovsky využil v cykle parafráz na spirituály. Marcel Duruflé tiež zasvätil celú svoju kariéru organu – ako hráč aj ako skladateľ. Zoltán Kodály mal ako správny pedagóg s organom bohaté skúsenosti, čo viedlo Jánosa Palúra k tomu, že v jeho hudbe určenej pre iné obsadenie našiel dostatok inšpirácie pre organovú transkripciu. János Palúr ako skúsený improvizátor rád komunikuje s hudbou z iných zdrojov, o čom svedčí aj kolekcia variácií na tému zo 16. storočia.

  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter