HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť 1st part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

2. časť 2nd part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

Beethoven, Lalo, Martinů

Friday 13 February, 2015,  7.00 PM
Serie D/E – Three Centuries of Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Beethoven, Lalo, Martinů

13. 2. 2015 o  19:00 h
D/E – Hudba troch storočí, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

V roku 1808 sa rakúsko-uhorský cisár František I. rozhodol postaviť v Budapešti nové veľké divadlo. Zároveň poveril Ludwiga van Beethovena, aby skomponoval slávnostnú hudbu pre otvárací ceremoniál plánovaný na rok 1811. Výsledkom tohto obchodu sú partitúry Kráľ Štefan a predohry Ruiny aténske. Edouard Lalo bol vo svojom tvorivom prejave typickým Francúzom. Predsa však v sebe nezaprel španielske gény, zdedené po predkoch z čias, kedy existoval násilne vybudovaný most medzi dobyvačnými Španielmi a Holandskom. Priamym dôkazom tejto genetickej väzby je slávna Španielska symfónia. Zatiaľ čo Lalo v Symfónii aplikuje španielske idiómy ako vonné korenie, Bohuslav Martinů sa v Českej rapsódii prezentuje ako hrdý národovec. Je to jeho prvý výrazný skladateľský počin a je ešte silne ovládaný smetanovsko-dvořákovskými ideami.

  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter