HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť 1st part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

2. časť 2nd part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

Czech Music II

Friday 13 June, 2014,  7.00 PM
Serie A/B – Symphonic-Vocal Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Česká hudba II

13. 6. 2014 o  19:00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Bedřich Smetana bol obdarený univerzálnym duchom tvorcu. Pomerne ľahko však podľahol magickým vplyvom silných osobností: Berlioza, Liszta a Wagnera. Paralely medzi jeho Triumfálnou symfóniou a obdobným dielom Berlioza sú očividné. Bohuslav Martinů – tiež brilantný univerzalista – sa však po roku 1930 s neuveriteľnou intenzitou zameral na koncert ako žáner. 2. koncert pre husle a orchester už údajne vznikol po jeho emigrácií do USA, v roku 1943. Mnohí odborníci sa však domnievajú, že ide o úpravu diela pochádzajúceho už z roku 1933. Aj takéto záhady sú súčasťou dejepisu. Oveľa prehľadnejšie sú okolnosti vzniku trojice koncentrovaných predohier Antonína Dvořáka, ktoré tiež vznikali počas príprav na cestu do USA v roku 1892.

  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2014A Slovak Philharmonic Production © 2014

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter