HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage

 Bim bam bom. Vysiela rozhlasová stanica Slovenská filharmónia

 Here is the Slovak Philharmonic radio station

Vážení poslucháči, tím Streamboyz pre vás pripravil jedinečnú možnosť počúvať vybrané koncerty, ktoré odzneli v Slovenskej filharmónii, len vo zvukovej podobe. Ak máte napríklad pomalé pripojenie k internetu, iste túto možnosť radi využijete a zostanete s nami aspoň takto v kontakte.
Dear listeners, the Streamboyz team programmed this section for those of you, who has slow internet connection, in a hope that you will stay with us.
Stacks Image 400797
00:00
00:00
 1. Bach, Leclair, Berger / Part 1
 2. A Midsummer Night’s Dream / Part 1
 3. A Midsummer Night’s Dream / Part 1
 4. Schumann, Karłowicz, Mendelssohn Bartholdy / Part 1
 5. Schumann, Karłowicz, Mendelssohn Bartholdy / Part 2
 6. Piano Recital IV. – Magdaléna Bajuszová / Part 1
 7. Beatles: Concerti grossi / Part 1
 8. Berlioz, Prokofiev, Tchaikovsky / Part 1
 9. Berlioz, Prokofiev, Tchaikovsky / Part 2
 10. Organ Recital III – Marek Vrábel / Part 1
 11. Organ Recital III – Marek Vrábel / Part 2
 12. Philharmonic Nursery / Part 1
 13. Octet Singers / Hvorecký / Part 1
 14. Sheherazade / Part 1
 15. Ravel, Berlioz, Tchaikovsky / Part 1
 16. Ravel, Berlioz, Tchaikovsky / Part 2
 17. Vivaldi, Furst, Xenakis, Stoyanov, Reiffeneder / Part 1
 18. Vivaldi, Bach, Hatrík / Part 1
 19. Solamente naturali – Musica Globus / Part 1
 20. Easter Concert – J. S. Bach / Part 1
 21. Beethoven, Stravinsky / Part 1
 22. Beethoven, Stravinsky / Part 2
 23. Mozart, Lekeu, Bizet / Part 1
 24. Mozart, Lekeu, Bizet / Part 2
 25. We are the champions / Part 1
 26. Slovak Philharmonic Choir / Part 1
 27. Slovak Philharmonic Choir / Part 2
 28. We are the champions / Part 1
 29. Schubert, Knecht, Beethoven / Part 1
 30. Schubert, Knecht, Beethoven / Part 2
 31. Bach and Dance, Organ Recital II – László Fassang / Part 1
 32. Bach and Dance, Organ Recital II – László Fassang / Part 2
 33. Kolman, Schmidt, Mendelssohn Bartholdy / Part 1
 34. Piano Recital II. – Jasminka Stancul / Part 1
 35. Piano Recital II. – Jasminka Stancul / Part 2
 36. Rachmaninov, Mussorgsky, Brahms / Part 1
 37. Rachmaninov, Mussorgsky, Brahms / Part 2
 38. Hommâge à Bohdan Warchal / Part 1
 39. Hommâge à Bohdan Warchal / Part 2
 40. Bokes, Liszt, Dvořák / Part 1
 41. Bokes, Liszt, Dvořák / Part 2
 42. Glinka / Zagar / Dvořák / Part 1
 43. Glinka / Zagar / Dvořák / Part 2
 44. New Year Concert / Part 1
 45. New Year Concert / Part 2
 46. Il Cuore Barocco – Christmass Concert / Part 1
 47. Il Cuore Barocco – Christmass Concert / Part 2
 48. Christmas Carols / Part 1
 49. Christmas Carols / Part 2
 50. Schubert, Strauss / Part 1
 51. Schubert, Strauss / Part 2
 52. Slovak Chamber Orchestra Christmas Concert / Part 1
 53. Slovak Chamber Orchestra Christmas Concert / Part 2
 54. Beethoven, d’Albert, Debussy / Part 1
 55. Beethoven, d’Albert, Debussy / Part 2
 56. Tchaikovsky, Shostakovich / Part 1
 57. Tchaikovsky, Shostakovich / Part 2
 58. Martucci, Chopin, Haydn / Part 1
 59. Martucci, Chopin, Haydn / Part 2
 60. Piano Recital I. – Su Yeon Kim / Part 1
 61. Piano Recital I. – Su Yeon Kim / Part 2
 62. Bartok & Wooden Prince / Part 1
 63. Hummel, Tchaikovsky, Dvorak / Part 2
 64. Classical Music Maniacs / Part 1
 65. Nielsen, Kancheli, Tchaikovsky / Part 1
 66. Nielsen, Kancheli, Tchaikovsky / Part 2
 67. Duvernoy, Krák, Brahms / Part 1
 68. Burlas, Mozart, Mahler / Part 1
 69. Burlas, Mozart, Mahler / Part 2
 70. Händel, Volkmann, Mozart / Part 1
 71. Slovak Philharmonic 67. Season Opening Concert / Part 1
 72. Slovak Philharmonic 67. Season Opening Concert / Part 2
 73. Moyzes Quartet / Part 1
 74. BMF 2015, Closing concert, SP/Marin / Part 2
 75. BMF 2015, Solamente naturali / Part 1
 76. BMF 2015, Solamente naturali / Part 2
 77. BMF 2015, Slovak Piano Music Night / Part 1
 78. BMF 2015, Slovak Piano Music Night / Part 2
 79. BMF 2015, Slovak Chamber Orchestra / Part 1
 80. BMF 2015, Slovak Chamber Orchestra / Part 2
 81. BMF 2015, SP/SPC/BBCh/Rahbari / Part 1
 82. BMF 2015, Organ Recital / Kennedy / Part 1
 83. BMF 2015, Opening Concert – SP/Villaume/Borodina / Part 1
 84. BMF 2015, Opening Concert – SP/Villaume/Borodina / Part 2
 85. Moyzes, Krák / Part 1

Your web browser does not support HTML5 audio. Please update to a newer web browser.

00:00
00:00
 1. Bach, Leclair, Berger / 1. časť
 2. Sen noci svätojánskej / 1. časť
 3. Sen noci svätojánskej / 1. časť
 4. Schumann, Karłowicz, Mendelssohn Bartholdy / 1. časť
 5. Schumann, Karłowicz, Mendelssohn Bartholdy / 2. časť
 6. Klavírny recitál IV. – Magdaléna Bajuszová / 1. časť
 7. Beatles: Concerti grossi / 1. časť
 8. Berlioz, Prokofiev, Čajkovskij / 1. časť
 9. Berlioz, Prokofiev, Čajkovskij / 2. časť
 10. Organový recitál III – Marek Vrábel / 1. časť
 11. Organový recitál III – Marek Vrábel / 2. časť
 12. Filharmonická škôlka / 1. časť
 13. Octet Singers / Hvorecký / 1. časť
 14. Šeherezáda / 1. časť
 15. Ravel, Berlioz, Čajkovskij / 1. časť
 16. Ravel, Berlioz, Čajkovskij / 2. časť
 17. Vivaldi, Furst, Xenakis, Stoyanov, Reiffeneder / 1. časť
 18. Vivaldi, Bach, Hatrík / 1. časť
 19. Solamente naturali – Musica Globus / 1. časť
 20. Veľkonočný koncert – J. S. Bach / 1. časť
 21. Beethoven, Stravinskij / 1. časť
 22. Beethoven, Stravinskij / 2. časť
 23. Mozart, Lekeu, Bizet / 1. časť
 24. Mozart, Lekeu, Bizet / 2. časť
 25. We are the champions / 1. časť
 26. Slovenský filharmonický zbor / 1. časť
 27. Slovenský filharmonický zbor / 2. časť
 28. We are the champions / 1. časť
 29. Schubert, Knecht, Beethoven / 1. časť
 30. Schubert, Knecht, Beethoven / 2. časť
 31. Bach a tanec, Organový recitál II – László Fassang / 1. časť
 32. Bach a tanec, Organový recitál II – László Fassang / 2. časť
 33. Kolman, Schmidt, Mendelssohn Bartholdy / 1. časť
 34. Klavírny recitál II. – Jasminka Stancul / 1. časť
 35. Klavírny recitál II. – Jasminka Stancul / 2. časť
 36. Rachmaninov, Musorgskij, Brahms / 1. časť
 37. Rachmaninov, Musorgskij, Brahms / 2. časť
 38. Hommâge à Bohdan Warchal / 1. časť
 39. Hommâge à Bohdan Warchal / 2. časť
 40. Bokes, Liszt, Dvořák / 1. časť
 41. Bokes, Liszt, Dvořák / 2. časť
 42. Glinka / Zagar / Dvořák / 1. časť
 43. Glinka / Zagar / Dvořák / 2. časť
 44. Novoročný koncert / 1. časť
 45. Novoročný koncert / 2. časť
 46. Il Cuore Barocco – Vianočný koncert / 1. časť
 47. Il Cuore Barocco – Vianočný koncert / 2. časť
 48. Vianočný koncert / 1. časť
 49. Vianočný koncert / 2. časť
 50. Schubert, Strauss / 1. časť
 51. Schubert, Strauss / 2. časť
 52. Vianočný koncert SKO / 1. časť
 53. Vianočný koncert SKO / 2. časť
 54. Beethoven, d’Albert, Debussy / 1. časť
 55. Beethoven, d’Albert, Debussy / 2. časť
 56. Čajkovskij, Šostakovič / 1. časť
 57. Čajkovskij, Šostakovič / 2. časť
 58. Martucci, Chopin, Haydn / 1. časť
 59. Martucci, Chopin, Haydn / 2. časť
 60. Klavírny recitál I. – Su Yeon Kim / 1. časť
 61. Klavírny recitál I. – Su Yeon Kim / 2. časť
 62. Bartók a Drevený princ / 1. časť
 63. Hummel, Čajkovskij, Dvořák / 2. časť
 64. Classical Music Maniacs / 1. časť
 65. Nielsen, Kančeli, Čajkovskij / 1. časť
 66. Nielsen, Kančeli, Čajkovskij / 2. časť
 67. Duvernoy, Krák, Brahms / 1. časť
 68. Burlas, Mozart, Mahler / 1. časť
 69. Burlas, Mozart, Mahler / 2. časť
 70. Händel, Volkmann, Mozart / 1. časť
 71. Otvárací koncert 67. koncertnej sezóny / 1. časť
 72. Otvárací koncert 67. koncertnej sezóny / 2. časť
 73. Moyzesovo kvarteto / 1. časť
 74. BHS 2015, Záverečný koncert, SF/Marin / 2. časť
 75. BHS 2015, Solamente naturali / 1. časť
 76. BHS 2015, Solamente naturali / 2. časť
 77. BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby / 1. časť
 78. BHS 2015, Večer slovenskej klavírnej tvorby / 2. časť
 79. BHS 2015, Slovenský komorný orchester / 1. časť
 80. BHS 2015, Slovenský komorný orchester / 2. časť
 81. BHS 2015, SF/SFZ/BChZ/Rahbari / 1. časť
 82. BHS 2015, Organový recitál / Kennedy / 1. časť
 83. BHS 2015, Otvárací koncert – SF/Villaume/Borodina / 1. časť
 84. BHS 2015, Otvárací koncert – SF/Villaume/Borodina / 2. časť
 85. Moyzes, Krák / 1. časť

Your web browser does not support HTML5 audio. Please update to a newer web browser.

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter