HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage

Hudba a slovo

Music and Words

Muchovo kvarteto

27. 6. 2017 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Mucha Quartet

Tuesday 27 June, 2017, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details

Stravinskij – Svätenie jari

7. 3. 2017 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Stravinsky – The Rite of Spring

Tuesday 7 March, 2017, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details

Šostakovič, Schnittke

17. 1. 2017 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Shostakovich, Schnittke

Tuesday 17 January, 2017, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details

Octet Singers / Hvorecký

19. 4. 2016 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Octet Singers / Hvorecký

Tuesday 19 April, 2016, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details

Veľkonočný koncert – J. S. Bach

22. 3. 2016 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Easter Concert – J. S. Bach

Tuesday 22 March, 2016, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
 • ProgramProgram
 • Johann Sebastian BachJohann Sebastian Bach
 • Suita pre violončelo č. 3 C dur, BWV 1009Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009
 • Suita pre violončelo č. 5 c mol, BWV 1011Cello Suite No. 5 in C minor, BWV 1011
Viac o koncerteView concert details

Franz Schubert

23. 2. 2016 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Franz Schubert

Tuesday 23 February, 2016, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details

Moyzesovo kvarteto

20. 10. 2015 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Moyzes Quartet

Tuesday 20 October, 2015, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details

Osem

10. 2. 2015 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Eight

Tuesday 10 February, 2015, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details

Piesňová tvorba Roberta Schumanna

13. 1. 2015 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

Robert Schumann’s Songs

Tuesday 13 January, 2015, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details

Francúzsky impresionizmus v hudbe i poézii

2. 12. 2014 o 
19:00 h
HS – Hudba a slovo, Malá sála Slovenskej filharmónie

French Impressionism at Music & Poetry

Tuesday 2 December, 2014, 
7.00 PM
Serie HS – 
Music and Words
Smal Hall of Slovak Philharmonic
Viac o koncerteView concert details
 • Muchovo kvarteto
 • Stravinskij – Svätenie jari
 • Šostakovič, Schnittke
 • Octet Singers / Hvorecký
 • Veľkonočný koncert – J. S. Bach
 • Franz Schubert
 • Moyzesovo kvarteto
 • Osem
 • Piesňová tvorba Roberta Schumanna
 • Francúzsky impresionizmus v hudbe i poézii

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter